10 diersoorten van uitsterven gered

10. Siberische tijger

De Siberische tijger is een van ‘s werelds grootste katachtigen, met een gewicht van 300 kilo, evenveel als vier middelgrote mensen bij elkaar. In de veertiger jaren van de vorige eeuw waren er nog maar 40 over. Maar momenteel zijn er alweer rond de 450 exemplaren.

9. Grijze walvis

Twee eeuwen terug was de grijze (grote) walvis door de jacht vrijwel helemaal uitgeroeid. Maar tijdens de 20e eeuw is hun aantal weer gegroeid tot wel 23.000. Hun enige natuurlijke vijanden zijn de orka (zwaardwalvis) en wij, mensen.

8. Bermuda stormvogel

Men dacht dat deze vogel al meer dan 300 jaar uitgestorven was. Maar in het jaar 1951 werden er zomaar 18 nestelende paartjes aangetroffen. Tegenwoordig zijn er bijna 250 vogels van.

7. Berggorilla

Door verwoesting van hun woongebied was voorspeld dat de berggorilla tegen de eeuwwisseling helemaal uitgestorven zou zijn. Maar door natuurbehoud en kolonisatiebeheer zijn de aantallen weer toegenomen, tot iets van 750 stuks vandaag de dag. 

6. Noord-Amerikaanse bizon

Tussen 1800 en 1900 was deze bizon een makkelijke prooi om op te jagen. In slechts één eeuw daalde het aantal van 40 miljoen naar minder dan 1.000. Hoewel er nu nog slechts 20.000 in het wild leven komt het totaal vanwege het commercieel fokken op ongeveer 500.000 bizons.

5. Takhi paard

De takhi wordt beschouwd als het enige wilde paard ter wereld. In 1945 waren er nog maar 12 paarden om mee te fokken. Maar met behulp van fokprogramma’s in 16 landen is hun aantal al gegroeid naar ruim 600 momenteel.

4. Tamarin-aap

Het Gouden Leeuw zijdeaapje leeft in Brazilië en plant zich meestal voort met tweelingen. Tijdens de tachtiger jaren van de vorige eeuw waren er nog maar 200 van deze apen over, vanwege de ontbossing. Op dit ogenblik leven er weer ongeveer 1.000 van in het wild.

3. Zuidelijke witte neushoorn

Door stropen (illegaal jagen) waren er in de vroege 20e eeuw nog maar ongeveer 75 witte neushoorns over. Als officieel beschermde diersoort is dat aantal nu toegenomen tot meer dan 16.000.

2. Tu Long alligator

In het Chinees betekent ‘Tu Long’ modderige draak, en dit is een van de slechts twee krokodilsoorten ter wereld. In het wild leven er minder dan 200 van, met nog een paar duizend die in gevangenschap leven.

1. Adelaar zonder kuif (Bald Eagle)

In 1960 waren er nog maar 417 nestpaartjes over in de VS. Door de jacht erop en door het uitbannen van DDT herstelde het bevolkingsaantal zich tot wel 100.000, waarmee het symbool van de Verenigde Staten was gered.

Sources: curiosity.com
Picture: Andy Morffew & Wikipedia