‘s Werelds grootste windgeneratoren gaan energie leveren in de regio Liverpool

‘s Werelds grootste en meest krachtige windgeneratoren zijn gestart met het opwekken van elektriciteit net buiten de kust bij Liverpool, waardoor de Britse reputatie van wereldleider in deze technologie herbevestigd wordt, terwijl de toegenomen vraag ook nog de kosten drukt.

Elke 195 meter hoge windgenerator in het Burbo-Bank-gebied heeft meer dan tweemaal de capaciteit qua stroomopwekking vergeleken met die van de nabij gelegen Burbo Bank ‘windfarm’ (windmolenpark) dat tien jaar geleden klaar was. “Dat zegt iets over de groei van deze sector en de verbetering van de technologie,” zegt Benjamin Sykes, landelijke bestuurder van Dong Energy UK. In het project werd voor de eerste keer ter wereld commercieel gebruik gemaakt van de 8 megawatt turbines, iets dat Sykes roemde als een ‘zeer belangrijke mijlpaal’ voor de sector.

“Dit project en andere waren van doorslaggevend belang voor het omlaag brengen van de prijzen voor de hele bedrijfstak,” zegt Sykes, terwijl hij wijst naar de uitbreiding in Burbo Bank.

Het bouwen van minder, maar krachtiger windgeneratoren zoals deze is goedkoper, omdat elke paal een fundering nodig heeft, het “modulatiedeel” er bovenop, de verbindingskabels naar een nabij gelegen verdeelstation, plus het voortdurende onderhoud.

Bron: theguardian.com
Foto: Rob Faulkner