Kenya: Amboseli

Het vergroeningsproject in Amboseli in Kenya was een van de eerste succesvolle projecten van Justdiggit. Sinds de start van het project in 2015, heeft Justdiggit samen met de lokale partners 8 km2 nieuw groen land weten te creëren.

Kenya: AmboseliOlopololi plots: Om duurzaam graszaad te beschermen hebben we (Maasai weiland- en weidingsbeheer in acht 'Olopololi-graslanden' geïnstalleerd. Alle acht Olopololi plots zijn afgewerkt en opgeleverd.

Het project leidde tot meer vegetatie zoals bomen en grassen, betere productiviteit, minder bodemerosie en grotere biodiversiteit. Dit maakt Justdiggit tot de grootste financier van landschapsherstel in het Amboseli National Park.

Justdiggit is belast met het beheer van drie sterk gedegradeerde bospercelen. Justdiggit gaat deze percelen een aantal jaren beschermen totdat er weer een gezonde vegetatie van grassen en bomen is ontstaan. Om het gebied te beschermen tegen ontbossing werden bepaalde delen ervan tijdelijk afgesloten zodat de bomengroei zich kan herstellen. In het kader van het project werden op het proefperceel 5000 bomen aangeplant.

Kenya: AmboseliInkiito bunds: Deze bunds zijn op eigen initiatief door de lokale gemeenschap gegraven. Ze hebben een opleiding in Kuku gevolgd en hebben nu hun eigen bund-experts.

Individuele lokale huishoudens beheren omheinde graskavels die 'Olopololi-grasvelden' worden genoemd. Dit zijn grasbanken die zichzelf in stand houden en worden beschermd met behulp van bepaalde wateropvangtechnieken, zoals het graven van kleine, omwalde opvangbekkens, waardoor het regenwater wordt vastgehouden. Door het instellen van comités die toezien op het beheer van de graslanden wordt verdere overbegrazing voorkomen.

De lokale gemeenschap nam deze methoden over en heeft uit eigen initiatief deze percelen verder uitgebreid. Ze hebben geleerd hoe ze het traditionele systeem van wisselbeweiding van de Masai opnieuw kunnen toepassen. De vrouwen zijn betrokken bij het planten van de graszaden, het onderhoud en het toezicht op de percelen en op de uiteindelijke oogst van het gras.

Kenya: AmboseliGrass seeds bank: Een duidelijk resultaat van hoe onze "Grass seeds banks" werken. Links is onbeschermd land, aan de rechterkant van het hek is waar we zaden hebben geplant en beschermen tegen overbegrazing.

Word donateur

Met je donatie draag je bij aan een koelere planeet en ondersteun je de missie van Justdiggit. Door middel van het klikken op de knop om te doneren kom je op de donatie pagina van de Justdiggit website.