Kenya: Kuku

Gedurende de laatste decennia is de productiviteit van de weiden van de Kuku Group Ranch in Kenia aanzienlijk afgenomen, waardoor er minder vee kon grazen. Dit heeft zijn weerslag op de Masai die in dit gebied leven, omdat vee hun belangrijkste bron van inkomsten vormt.

Kenya: KukuDeze foto's verduidelijken hoe de "lachvormige bunds" werken. Het regenwater wordt opgevangen...

In samenwerking met de Naga Foundation – nu Justdiggit geheten – heeft de Maasai Wilderness Conservation Trust (MWCT) in het Moilo-gebied op de Kuku Group Ranch een kleinschalig landherstelproject opgezet in de vorm van een graszadenbank. Het proefproject omvatte een graszadenbank van 15 are dat deel uitmaakte van de bestaande herstelactiviteiten van de MWCT in natuurgebieden die tezamen een oppervlakte bestrijken van 12.000 are. Na de succesvolle proef werd een gefaseerd vergroeningsproject opgestart.

Kenya: Kuku...en de vegetatie begint weer te groeien.

Door het graven van kleine, omwalde opvangbekkens, een van de veertig wateropvangtechnieken, kan het regenwater nu worden opgevangen en in de bodem trekken. Dit leidt tot de terugkeer van de vegetatie, herstel van het natuurlijk evenwicht en meer regen. Er worden per week 1200 van dergelijke kleine, omwalde bekkens gegraven. In totaal zullen er 72,000 bekkens komen.

Het project fungeert daarnaast als een programma voor de verbetering van de positie van vrouwen. De Masai-vrouwen worden opgeleid om de graszadenbanken te beheren, welke zijn ontwikkeld om de oogst van gras als voedergewas mogelijk te maken en om te zorgen voor verder herstel van het landschap. Met de verkoop van het gras genereren de vrouwen inkomsten en hun jaarinkomen zal daardoor naar verwachting met ongeveer 50% stijgen.

Kenya: KukuGrass Seeds Banks: "Women Empowerment Pilot project" om vrouwen te scholen in het telen en verkopen van grassen. Het is een middel om een inkomen te genereren en iets terug te geven aan de vegetatie. Vrouwen zien hun jaarlijkse inkomen met ongeveer 50% groeien.

Word donateur

Met je donatie draag je bij aan een koelere planeet en ondersteun je de missie van Justdiggit. Door middel van het klikken op de knop om te doneren kom je op de donatie pagina van de Justdiggit website.